Hipnoterapia vs. Psychoterapia: Jak wybrać odpowiednią terapię?

Podczas gdy wielu z nas słyszało o psychoterapii, hipnoterapia to dziedzina terapeutyczna, która może budzić pewne kontrowersje.

Czym dokładnie jest hipnoterapia? Jak różni się od tradycyjnej psychoterapii? Jakie są zalety i ograniczenia obu tych podejść terapeutycznych?

W tym artykule poddam oba te rodzaje terapii analizie, aby pomóc Ci zrozumieć, jaką terapię wybrać, gdy staniesz przed wyborem odpowiedniego podejścia do rozwiązywania swoich problemów emocjonalnych i psychologicznych.

Hipnoterapia – Wprowadzenie

Hipnoterapia to forma terapii, która wykorzystuje hipnozę do osiągnięcia pozytywnych zmian w myśleniu, emocjach i zachowaniach pacjenta. W trakcie sesji hipnoterapeuta wprowadza w stan relaksu i skupienia uwagi, który jest znany jako “trans”. Ten zrelaksowany stan umożliwia terapeucie ominięcie filtrów świadomego umysłu i bezpośrednią pracę z podświadomością.

W tym stanie, osoba jest bardziej podatna na sugestie terapeuty i może łatwiej eksplorować swoją podświadomość. Dzięki różnym technikom, takim jak wizualizacja i bezpośrednie sugestie, terapeuta pomaga przeformułować myśli, zmienić zachowania i uzyskać wgląd w leżące u ich podstaw problemy.

Hipnoza – czy to magia? 

Stan hipnotycznego transu wiąże się z częstotliwościami z jakimi pracuje ludzki mózg (fale EEG). Fale mózgowe posiadają swój zakres Hz, a poszczególne rodzaje tych fal dochodzą do głosu w zależności od sytuacji.

Podczas hipnozy dochodzi do zmiany częstotliwości fal mózgowych.  Każdego dnia zdarza Ci się być w stanie transu, nawet jeśli o tym nie wiesz. Chociażby wtedy, kiedy się budzisz i Twój mózg musi przejść ze stanu snu (fale delta), do stanu pełnej aktywności (fale beta). Po drodze ma do pokonania określony zakres częstotliwości pomiędzy 4 Hz a 14 Hz, których nie sposób pominąć. To są fale theta i alpha, czyli dokładnie te, które występują w stanie transu.  W tym stanie percepcja ulega osłabieniu, a podatność na sugestie wzmocnieniu. Umysł wycisza się i odpoczywa. Należy pamiętać, iż hipnoza to nie sen – osoba w trakcie sesji, zachowuje świadomość i może swobodnie z terapeutą.

Podstawowe Założenia Hipnoterapii

Hipnoterapia opiera się na kilku kluczowych założeniach:

  1. Podświadomość: W hipnoterapii zakłada się, że wiele naszych problemów emocjonalnych i psychologicznych ma swoje korzenie w podświadomości. To właśnie tam kryją się nawyki, przekonania i traumy, które wpływają na nasze zachowanie.
  2. Stan Transu: W stanie transu, czyli głębokim stanie relaksu, podatność na sugestie jest zwiększona. Terapeuta może wtedy wprowadzać pozytywne sugestie, aby pomóc pacjentowi przezwyciężyć negatywne wzorce myślowe i zachowania.
  3. Szybkie Wyniki: Hipnoterapia często jest kojarzona z szybkimi rezultatami. Dzięki dostępowi do podświadomości, terapeuta może pomóc pacjentowi znacznie szybciej niż w tradycyjnej psychoterapii.

Psychoterapia – Wprowadzenie

Psychoterapia, znana również jako terapia rozmową, to ogólny termin obejmujący wiele różnych podejść terapeutycznych. Ich celem jest wparcie pacjenta w zrozumieniu i przezwyciężeniu problemów psychicznych i emocjonalnych. W przeciwieństwie do hipnoterapii, która koncentruje się na dostępie do podświadomości, psychoterapia polega przede wszystkim na świadomej eksploracji i dialogu.

Psychoterapia obejmuje różne podejścia i techniki, dostosowane do indywidualnych potrzeb i celów terapeutycznych. Niektóre popularne rodzaje psychoterapii obejmują terapię poznawczo-behawioralną (CBT), terapię psychodynamiczną czy terapię rodzinną. Podejścia te obejmują badanie myśli, emocji i zachowań w celu uzyskania wglądu w podstawowe problemy, opracowania strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Hipnoterapia, a psychoterapia?

Jaka jest więc największa różnica w tych terapiach? Hipnoterapia wykorzystuje kontakt z podświadomością w celu uzyskania zmian, podczas gdy psychoterapia koncentruje się na pracy ze świadomą częścią umysłu.

Świadomość vs podświadomość

Świadomość to tylko niewielka część psychiki człowieka. Za sprawą świadomego umysłu analizujemy, racjonalizujemy, używamy siły woli oraz mamy dostęp do pamięci krótkookresowej.

Większość procesów psychicznych ma miejsce poza obszarem świadomości, w obszarze nazywanym podświadomością. W podświadomości kryją się nawyki, przekonania, emocje oraz cała pamięć permanentna (wszystkie doświadczenia, sny i wyobrażenia), czyli czynniki, które determinują nasze zachowania.

90-95% naszych decyzji, które podejmujemy w ciągu dnia, wypływa z programów utrwalonych w naszej podświadomości. Jedynie pozostałe 5-10% to nasze świadome decyzje!

Podświadomy umysł jest więc kluczem do zmiany zachowania.

Porównanie hipnoterapii i psychoterapii

Cel

Chociaż zarówno hipnoterapia, jak i psychoterapia mają na celu wspieranie w poprawie dobrostanu pacjenta, różnią się one pod względem celów i obszarów zainteresowania.

Hipnoterapia skupia się przede wszystkim na wykorzystaniu mocy podświadomości do wprowadzenia pozytywnych zmian, rozwiązania konkretnych problemów lub zmiany nawyków. Z drugiej strony psychoterapia ma na celu zapewnienie szerszego zrozumienia własnych myśli, emocji i zachowań, badanie przeszłych doświadczeń i ich wpływu na obecne funkcjonowanie.

Techniki terapeutyczne

Hipnoterapia opiera się w dużej mierze na technikach, takich jak wizualizacja i bezpośrednie sugestie podczas stanu transu. Techniki te mają na celu przeprogramowanie podświadomości i ułatwienie uzyskania pożądanych zmian.

Psychoterapia natomiast wykorzystuje różne techniki w zależności od zastosowanego podejścia terapeutycznego. Techniki te mogą obejmować aktywne słuchanie, zadawanie pytań otwartych, refleksję nad myślami i uczuciami. itp.

Szybkość Wyników

Hipnoterapia może przynosić szybkie rezultaty, ponieważ dostęp do podświadomości pozwalaj ominąć opór u pacjenta i wywoływać natychmiastowe zmiany. Psychoterapia to proces wymagający czasu, a wyniki mogą być osiągane stopniowo.

Główną różnicą między hipnoterapią a psychoterapią jest sposób, w jaki terapeuci pracują z pacjentami. Hipnoterapia wykorzystuje hipnozę, aby uzyskać dostęp do podświadomości i wprowadzić pozytywne zmiany, podczas gdy psychoterapia polega na świadomej rozmowie. Oba te podejścia mogą być skuteczne w leczeniu różnych problemów psychicznych i emocjonalnych, ale wybór zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji pacjenta.

Korzyści obu metod

Zalety hipnoterapii

Po pierwsze, w wielu przypadkach przynosi szybkie rezultaty, ponieważ dostęp do podświadomości może pomóc ominąć opór i wywołać natychmiastowe zmiany. Po drugie, hipnoterapia może być szczególnie skuteczna w leczeniu określonych problemów, takich jak uzależnienia, fobie lub lęki.

Ważne jest, aby pacjent naprawdę chciał zmienić swoje negatywne myśli, uczucia lub zachowania, aby hipnoterapeuta mógł mu pomóc.

Zalety psychoterapii

Psychoterapia oferuje wiele korzyści osobom poszukującym wsparcia terapeutycznego. Zapewnia bezpieczną i poufną przestrzeń do odkrywania i rozwiązywania złożonych problemów emocjonalnych i psychologicznych. Psychoterapia koncentruje się na uzyskaniu wglądu w podstawowe wzorce i opracowaniu zdrowszych strategii radzenia sobie. Może pomóc budować odporność psychiczną, poprawiać relacje i poprawiać ogólne samopoczucie.

Psychoterapia jest jednak procesem wymagającym czasu. Wyniki mogą nie być natychmiastowe, a postęp może się różnić w zależności od złożoności poruszanych problemów.

Co wybrać?

Wybór między hipnoterapią a psychoterapią zależy od Twoich indywidualnych potrzeb i celów terapeutycznych. Jeśli masz konkretny problem lub nawyk, który chcesz przezwyciężyć w krótkim czasie, hipnoterapia może być odpowiednią opcją. Jeśli natomiast szukasz dłuższego wsparcia w zrozumieniu siebie, swoich myśli i uczuć, psychoterapia może być bardziej odpowiednia.

Zastanów się nad, co chcesz osiągnąć dzięki terapii. Jeśli masz konkretny problem lub nawyk, który chcesz przezwyciężyć, na przykład rzucenie palenia lub przezwyciężenie fobii, hipnoterapia da szybkie rezultaty. Z drugiej strony, jeśli szukasz kompleksowej analizy, rozmowy na temat różnych aspektów Twojego życia, to psychoterapia może być korzystniejszą opcją.

Jeżeli nie wiesz, jaką metodę terapii zastosować, napisz do mnie, a pomogę Ci ocenić Twoją konkretną sytuację i udzielić porady. Przeanalizujemy  korzyści, ograniczenia i potencjalne wyniki każdego podejścia terapeutycznego, biorąc pod uwagę Twoją indywidualną sytuację.

Czy hipnoterapię i psychoterapię można łączyć?

Tak, hipnoterapię i psychoterapię można zintegrować i stosować razem. A nawet powiedziałabym, że to najlepsza opcja!

Hipnoterapia i psychoterapia to potężne połączenie w dziedzinie zmiany osobistej, łączące świadomą realizację poznawczą z nieświadomymi, twórczymi zasobami.

Chociaż hipnoterapia i psychoterapia mają wiele podobieństw, nie są dokładnie takie same. Obydwa mogą być stosowane razem, a często naprzemiennie, aby stworzyć bardziej wszechstronne podejście, które może pomóc w wielu różnych problemach.

Zastosowanie hipnozy w psychoterapii

Niektórzy psychoterapeuci mogą wykorzystywać hipnozę jako narzędzie pogłębiające proces terapeutyczny, poprawiające relaksację lub ułatwiające wgląd. Wykorzystując siłę podświadomości, jednocześnie zajmują się szerszymi aspektami psychologicznymi.

Podsumowanie

Zarówno hipnoterapia i psychoterapia są skutecznymi formami terapii, ale różnią się w swoim podejściu i stosowanych technikach. Polecam połączyć obie formy terapii. Zapewni to wszechstronne i holistyczne podejście do rozwiązywania problemów emocjonalnych i psychologicznych.

Zapraszam na >>sesję hipnoterapii <<
Sprawdź ofertę kursów>> online<<
Źródła: